Mastodon: “There are pending database migrations. Please run them to ensure the application behaves as expected”

“There are pending database migrations. Please run them to ensure the application behaves as expected” or “Niet alle databasemigraties zijn voltooid. Je moet deze uitvoeren om er voor te zorgen dat de applicatie blijft werken zoals het hoort” can be solved with the following command, executed as user mastodon:

1.
su - mastodon
2. 
cd live
3.
RAILS_ENV=production bundle exec rails db:migrate

results in:

Loading